TIPS VAN HENK OSKAM

Nieuwe Rc-waarden voor en door BENG

In deze rubriek geeft een expert (van Stiho of extern) vijf slimme tips. Deze maand vertelt Henk Oskam, Stiho’s productspecialist Bouwstoffen, alles over de nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw: BENG.

Voldoe aan de eisen voor BENG Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwbouw, om de CO2-uitstoot van deze gebouwen terug te dringen. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) en TOjuli (beperking van de kans op temperatuuroverschrijding).

Ken de indicatoren In Nederland gelden er drie BENG-eisen voor het vaststellen van de energieprestatie van een gebouw. BENG 1 (energiebehoefte voor verwarming en koeling), BENG 2 (hoeveel fossiele brandstof gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm water, installaties en ventilatie) en BENG 3 (het aandeel hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie).

Houd rekening met TOjuli Naast BENG 1, 2 en 3 is er TOjuli. De berekening van TOjuli volgt uit de BENG-berekening en is verplicht voor woningen die geen koelsysteem hebben, zoals externe koude levering of een warmtepomp met koelfunctie. Automatische zonwering, spui- of zomernachtventilatie krijgen daarmee een belangrijkere functie.

Kies de juiste isolatie De energieprestatie van een gebouw wordt bepaald met de rekenmethode NTA8800. In deze nieuwe methode is de correctiefactor (5%) bouwkwaliteit geschrapt. In de Rc-berekening van een op de bouwplaats gemaakte constructie moest voorheen een toeslagfactor van 5% meegenomen worden. Door het schrappen van deze factor zou de isolatiedikte in principe met 5% afnemen, terwijl de Rc-waarde gelijk zou blijven. Om dit ongewenste effect te compenseren worden de minimale eisen voor de warmte-isolatie bij uitwendige scheidingsconstructies met ca. 5% verhoogd. Om te voldoen aan de minimale Rc-eisen is volgens de nieuwe rekenmethode netto dezelfde isolatiedikte nodig als volgens de oude rekenmethode. In het geval van hogere Rc-waarden (boven het minimumniveau) levert de NTA 800 wél circa 5% dunnere isolatiediktes op voor dezelfde Rc-waarde.

Ken de nieuwe Rc-waarden Nieuwbouw • vloer 3,5 wordt 3,7 m2K/W • wand/gevel 4,5 wordt 4,7 m2K/W • dak 6,0 wordt 6,3 m2K/W Renovatie (bij vernieuwen of vervangen van isolatielagen): • vloer van 2,5 naar 2,6 m2K/W • wand/gevel van 1,3 naar 1,4 m2K/W • dak van 2,0 naar 2,1 m2K/W Of: • Rechtens verkregen niveau: van 1,3 naar 1,4 m2K/W

Was dit interessant? Deel het!

Over welke onderwerpen wil jij tips hebben?

Terug naar inhoudsopgave

image